Choď na obsah Choď na menu
 


 

R ô z n e     i n f o r m á c i e :

V obci Rožkovany sa dňa 18.09.2011 uskutočnil 3. ročník súťaže PPS – 8 o Pohár obce. Je zaujímavé, že o túto perfektnú súťaž z nášho okresu prejavuje len veľmi  malý záujem DHZ . Zaujímavosťou tretieho ročníka je trojnásobné víťazstvo DHZ Uzovské Pekľany, ktoré si týmto víťazstvom natrvalo zabezpečilo Putovný pohár obce Rožkovany. Podľa slov starostu obce Mgr. Miroslava Poklembu na budúci rok bude zakúpený nový Putovný pohár. Je teda na čo sa tešiť!!!

Pora-

die

DHZ

Št.

číslo

Okres

Požiarny útok

Lepší

čas

1. pokus

2. pokus

1.

Uzovské Pekľany II.

6.

SB

36,34

35,56*

35,56*

2.

Lipovce

1.

PO

54,41

37,17

37,17

3.

Štefanovce

5.

PO

41,42

38,83

38,83

4.

Hendrichovce

4.

PO

40,03

41,58

40,03

5.

Rožkovany  II.

9

SB

40,51

46,19

40,51

6.

Mirkovce

8.

PO

44,07

45,37

44,07

7.

Lemešany

3.

PO

60,35

46,92

46,92

8.

Rožkovany 

2.

SB

53,85

48,80

48,80

9.

 Uzov. Pekľany  I. - neprišli

7.

SB

*

*

*

  • Rekord okresu. Uzovské Pekľany II - dosiahnuté časy – rok 2009 / 36,65 /,

      rok 2010 / 38,48 /,  rok 2011 / 35,56 /.

V závere tohto vyhodnotenia chceme sa vyjadriť aj o pomerne malom záujme o túto

súťaž z nášho okresu. Veď, dajme si ruku na srdce, koľko DHZ v našom okrese má

PPS-8 ? Len tieto DHZ, ktoré sa zúčastnili na spomínanom treťom ročníku ???

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo