Choď na obsah Choď na menu
 


1. ročník   Červenický hasičský osemboj – sobota 8.10.2011.

 

    

     Krásne a slnečné,  priam  ideálne počasie bolo pre všetkých účastníkov

tohto v rámci okresu Sabinov, historicky prvého hasičského osemboja

v obci Červenica,  akousi spruhou pre dosiahnutie tých najlepších

výsledkov v jednotlivých náročných disciplínach. Je potrebné tu zdôrazniť,

 že cieľom tohto hasičského osemboja bolo preveriť predovšetkým

schopnosti a hlavne zručnosti jednotlivcov a v  konečnom dôsledku súhru

a   vzájomnú spoluprácu celého kolektívu pri prípadnom poskytovaní

či už prvej pomoci na záchranu ľudského života ako aj pri odstraňovaní

následkov živelných pohrôm alebo  pri likvidovaní požiarov.

Veľkým prínosom bolo aj to, že v tomto osemboji mohli súťažiť aj ženy

v tzv. zmiešaných kolektívoch.

Organizačné pokyny a propozície celej súťaže boli spracované

členmi DHZ Červenica – Jánom Brendzom, Bc. Radovanom Kmecom

a Marekom Feckom. Veľmi účinne pri celkovom priebehu súťaže pomáhali :

Ján Kmec, Ľubomír Kijovský, Vincent Dvorščák, Pavol Čižmár, Peter Leščák,

Peter Kaminský, Peter Tomčo z manželkou  Eliškou z Prešova,

František Potocký z Kendíc a ďalší členovia DHZ Červenica.

Veľmi dobrý a chutný /mňam/ guľáš pripravil – guľášmajster Peter Kmec

 z DHZ Červenica. Materiálne vypomohli aj členovia DHZ Nižný Slavkov

 pod vedením Františka Kandráča ml. a Slavomíra Strelca.

     Bolo by veľkou chybou, keby sme tu, na tejto stránke nespomenuli

aj pani PhDr. Beátu Kollárovú, PhD, ktorá dbala na dôsledné  plnenie  úloh

 v rámci zdravotnej disciplíny – vyhľadanie stratenej a zranenej osoby

 v neznámom tmavom priestore,  kompletné poskytnutie  prvej pomoci

ako aj pri písaní vedomostného testu.  Pri konečnom hodnotení veľmi živo

a názorne vysvetľovala všetkým účastníkom prípadné nedostatky

a nezabudla sa  pochvalne vyjadriť o veľmi dobrých znalostiach

pri poskytovani prvej pomoci  členkou DHZ Rožkovany – Márie Duľovej.

    Som veľmi rád, že tohto 1. ročníka Červenického hasičského osemboja

sa zúčastnili aj starostovia obcí – Ing. Pavol Spodník z Červenice,

Ing. Vladimír Mačo z Jakubovej Voli, ako aj poslanec Obecného

zastupiteľstva Jakubová Voľa – pán Urda.  

 

    Úplný záver patril gitare a posedení pri hasičskej vatre pri dodržaní

 všetkých protipožiarnych opatrení a predpisov.

   

    Všetkým spomenutým na tejto stránke patrí poďakovanie nielen moje

ale aj celého  Predsedníctva OV DPO v Sabinove.

 

Dĺžka trate : 2-2,5 km

 

Št.č.

      DHZ

  Čas

Trest.

minúty

Výsl.

čas

Pora-

die

  2.

Rožkovany

  0:49

  -29

  20

  1.

  5.

Lúčka

  0:43

  -17,5

 25,5

  2.

  4.

Jakubová Voľa

  1:00

     4

  64

  3.

  1.

Červenica

  0:53

   19,5

 72,5

  4.

  3.

Nižný Slavkov

  1:18

   23,5

101,5

  5.

                                                   

 

           Spracoval : Sergej Laborecký, riaditeľ OV DPO v Sabinove

 

 

 FOTO :dhzrozkovany.rajce.net/CHO_2011