Choď na obsah Choď na menu
 


Plameň

3. 12. 2009

Pora­die
KMP -chlapci
Start, číslo
CTIF
Štafeta 400 m
Výhodové bodv
Spolu
   1.
Lúčka I.
9.
40,00
88,25
-16
112,25
    2.  
Pečov. N. Ves
5.
46.34
95.70
-24
118.04
3.
Lúčka II.
11.
58.12
111,77
-24
145.89
4.
Ražňanv
17.
66.87
88.56
-32
147.43
5.
Cervenica
15.
84.46
109.95
-40
154.41
6.
Jakubová Vôľa
20.
86.06
103.91
-32
157.97
7.
Miľpoš
13.
99.06
89.23
-8
180.29
8.
Lipany ZS 113
23.
119.84
103.86
- 16
207,70
9.
Torysa
18.
119.60
128.99
-32
216,59
10.
Brezovica
8.
148.07
91.64
- 16
223.71
11.
Poloma
19.
150.03
98.40
- 16
232.43

Pora­die
KMP-dievčatá
Start, číslo
CTIF
Štafeta 400 m
Výhodové bodv
Spolu
   1.
Lúčka II.
6.
49,53
93.71
-24
119.24
   2.
Rožkovanv
10.
51.22
103.64
-24
130.86
3.
Peč. N. Ves I.
7.
54.15
93,97
- 16
132.12
4.
Lúčka I.
4.
63.13
99.85
-24
138.98
5.
Peč. N. Ves II.
16.
64.84
98.20
-24
139.04
6.
Cervenica
1.
74.63
114.38
-40
149.01
7.
Ľutina
3.
80.86
110.45
-24
166.51
8.
Poloma
21.
95.94
106.63
- 16
186.57
9.
Brezovica
22.
116.84
108.32
-24
201.16
10.
Miľpoš
12.
120.12
123.19
- 16
227.31
11.
Torysa
2.
176.22
109.83
-24
262.05
12.
Orkucanv
14.
202.65
124.92
-32
295.57

Niekoľko kritických slov na adresu vedúcich KMH resp. predsedov DHZ
- zabúdate prihlásiť včas svoje družstvá na súťaže. Potom sú veľké pro-
blémy so zabezpečením stravy - včasný nákup základných druhov potra-
vín potrebných k navareniu stravy pre súťažiace kolektívy.
Ponaučenie pre budúce obdobie - tie družstvá, ktoré sa do stanovené-
ho termínu pred súťažou neprihlásia, strava im nebude podaná !!!

DHZ - chlapci
Cas
Por.
DHZ - chlapci
Cas
 Por.
DHZ - dievčatá | Čas
Lúčka I.
15,14
11.
Torysa
55,97
  1.
Cervenica
20,56
Lúčka II.
16.68
 
   2.
Lúčka ľ!.
20,72
Peč. Nová Ves
22,37
 
3.
Rožkovany
21,02
Brezovica
24,51
 
4.
Peč. Nová Ves I.
24,09
Jakubová Voľa
25.89
 
5.
Peč. N. V. H.
25.03
Ražňanv
26,09
 
6.
Brezovica
26,66
Cervenica
33.00
 
7.
Poloma
28,81
Poloma
40.69
 
8.
Lúčka I.
30.12
Lipany ZS 113
49.75
 
9.
Ľutina
30,69
Miľpoš
50,88
 
10.
Torysa
43,10

                                                                                          

Por.
DHZ - dievčatá
Cas
11.
Orkucany
62,69
12.
Miľpoš
68,38

 

Prebor jednotlivcov - celkom sa zúčastnilo 41 súťažiacich:

Por.
Meno a
priezvisko
DHZ
Čas
Por.
Meno a
priezvisko
DHZ
Čas
1.
Kristián Zboray
Ražňany
15,97
1.
Miriam
Pišová
Červenica
17,31
2.
Lukáš Dlugoš
Lúčka
16,32
2.
Ivana Dvorščaková
Červenica
17,49
3.
Jakub Jadviš
Červenica
16,86
3.
Tonka Blaščáková
Ľutina
17,57
4.
Michal Čuba
Peč. N. Ves
17,41
4.
Viera Daráková
Lúčka
19,22
5.
Lukáš Kušnír
Poloma
17,44
5.
Jana Hovancová
Poloma
19,89
6.
Marek Mizerák
Milpoš
18,08
6.
Erika Kašparová
Orkucany
20,03
7.
Dominik Figúra
Milpoš
18,83
7.
Miška Palenčárová
Peč. N. Ves
20,73
8.
Lukáš Hovanec
Poloma
19,27
8.
Nikola Adamiová
Orkucany
24,04
9.
Radovan Petruš
Červenica
19,23
9.
Veronika Ďuricová
Brezovica
24,57
10.
Kristián Jacko
Brezovica
19,89
10.
Ivana
Bartková
Rožkovany
25,40
11.
Damián Franko
Jakub. Voľa
22,48
11.
Barbora Bodnárová
Brezovica
25,57
12.
Patrik Durica
Brezovica
23,00
12.
Denisa
Lichvarčíková
Peč. N. Ves
25,88
13.
Patrik Murcko
Lúčka
23,09
13.
Natália Lukáčová
Poloma
27,73
14.
Marek
Jašš
Torysa
23,23
14.
Eva
Smotaková
Lúčka
28,16
15.
Valér Kamenec
Jakub. Voľa
27,55
15.
Denisa Macurová
Peč. N. Ves
32,56
16.
Jozef Tomusko
Torysa
28,35
16.
Tonka Blaščáková
Ľutina
35,99
+ neplatný pokus : 2-ja súťažiaci
+ neplatný pokus : 7 súťažiace