Choď na obsah Choď na menu
 


Okresná súťaž dospelých

3. 12. 2009
Vyhodnotenie Okresného kola DHZ a 13. ročníka okresnej pohárovej súťaže o ľutovný pohár riaditeľa OV DPO v Sabinove, ktorý sa uskutočnil dňa 7. júna 2009 o 13,00 hod. v Ražňanoch.
Keďže v tomto roku sa organizujú vyššie kolá / Krajské kolo a Republikové majstrovstvá SR / na základe prerokovania na OVŠ a na zasadnutí Predsedníctva OV, pristúpili sme na obvodových kolách DHZ ako aj na Okresnom kole DHZ k dvom   pokusom v obidvoch
discipl
ínach, t.j. v požiarnom útoku a na štafete 8x50 m.

 

 

 
 
St. čís
DHZ - muži
Požiarny útok     | Štafeta 8x50 m
Výsledný čas
Pora­die
1. pokus
2. pokus
1.pokus
2. pokus
16.
Jarovnice
NP
18,70
78,10
76,19
94,89
1.
19.
Uzovské Pekľany
19,72
19,99
79,75
79,59
99,31
2.
1.
Tichý Potok'
24,25
NP
89,16
79,21
103,46
3.
15.
PečovskáN. Ves
44,88
23,33
80,53
87,47
103,86
4.
20.
Jakubovany
25,87
29,98
78,36
82,67
104,23
5.
8.
Ražňany
22,23
23,73
92,40
90,28
1 12,51
6.
17.
Krivany
27,20
25,93
91,41
87,82
1 13,75
7.
9.
Červenica 11
NP
27,89
86,98
90,78
1 14,87
8.
5.
Lúčka
NP
32,37
91,00
85,89
118,26
9.
11.
Bodovce
48,36
37,73
85,19
89,40
122,92
10.
13.
Červená Voda
60,99
63,97
113,35
104,22
165,21
11.
6.
Červenica I.
NP
NP
86,35
nestarí.
NP+86,35
12.
 
Št. čís.
DHZ - ženy
Požiarny útok
Štafeta 8x50m
Výsledný cas
Pora­die
1. pokus
2. pokus
1. pokus
2. pokus
12.
Jarovnice
29,66
24,33
100,08
95,25
1 19,58
1.
14.
Rožkovany
48,93
29,57
94,40
97,03
123,97
2.
3.
Lúčka
28,67
27,15
100,02
103,13
127,17
3.
2.
Červenica
34,23
36,54
94,53
104,13
128,76
4.
10.
PečovskáN. Ves
39,47
NP
96,50
100,57
135,97
5.
4.
Brezovička
35,03
39,33
106,29
109,16
141,32
6.
7.
Brezovica
27,98
29,37
109,65
neštar.
137,63*
7.
18.
Torysa
NP
35,49
109,79
106,81
142,30
8.
13.
Červená Voda
60,99
63,97
113,35
104,22
165,21
9.
* penalizácia / 4 dorastenky v družstve / v prospech umiestnenia družstva z Brezovičky.
Držiteľmi Putovných pohárov riaditeľa OV DPO v oboch kategóriách na ďalší rok je DHZ Jarovnice
Na Krajskom kole vo Svidníku náš okres budú okrem víťazných družstiev reprezentovať aj rozhodcovia z nášho okresu : Jozef Kočiš, okresný veliteľ - člen DHZ Hubošovce ako hlavný rozhodca disciplíny požiarny útok, ďalej rozhodcovia : Štefan Leššo - člen P-OV a člen DHZ Pečovská Nová Ves, Štefan Štelbacký poverený zastupovaním predsedu OV DPO, člen DHZ Šarišské Michaľany a Laborecky Sergej — riaditeľ OV DPO ako člen odbornej komisie.
Touto cestou sa chceme úprimne a srdečne poďakovať starostom obci v ktorých prebehli všetky súťaže v našom okrese, počnúc Plameňom a končiac okresnou súťažou mužov nad 35 rokov za úzku spoluprácu pri organizovaní obvodových súťaží, okresných kôl, taktiež za zakúpenie pohárov pre víťazné družstvá a finančnú výpomoc v oboch kategóriách.