Choď na obsah Choď na menu
 


O r g a n i z a č n é   z a b e z p e č e n i e

  1. ročníka halovej súťaže o Pohár mesta Lipany pre kolektívy mladých hasičov.

 

Usporiadateľ :

Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Sabinove

Dobrovoľný hasičský zbor Lipany, Základná škola Hviezdoslavova ul.

Mesto Lipany

Termín :

11. 11. 2011 / piatok / so začiatkom o 10,00 hod.

Miesto :

Mestská hala pri ZŠ Hviezdoslavova ul. - palubovka

Účastníci :

Kolektívy mladých hasičov / ďalej len KMH / z Dobrovoľných  hasičských zborov a Základných škôl z okresu Sabinov a družobných OSP – Fajslawice a Moščenica Wyžna / Poľská republika /.

KMH je 5-členný vo veku 8 – 15 rokov. Každý člen sa pri kontrole totožnosti preukáže preukazom mladého hasiča a preukazom poistenca. Vek sa počíta k 1.1.2011, pričom súťažiaci nesmie dovŕšiť 16 rokov. Ak bude zistený nepravdivý údaj o veku súťažiaceho – kolektív nebude pripustený na štart.

Hodnotenie :

O poradí rozhoduje súčet bodov dosiahnutých v jednotlivých súťažných disciplínach / čas z disciplín, trestné body, výhodové body – celkový výsledný čas /. V prípade rovnosti bodov v celkovom hodnotení rozhodne lepšie umiestnenie v štafete 5x30 m, štafete požiarnych dvojíc a uzlovej štafete.

Kategórie :

chlapci a dievčatá

Disciplíny :

1. štafeta 5x30m, 2. štafeta dvojíc, 3. uzlová štafeta

Štartovné :

7.- € za každý KMH

Stravovanie a občerstvenie :

Zabezpečí usporiadateľ pre maximálny počet 5 členov + vedúci KMH a vodič.

Vecné ceny a diplomy :

Zabezpečí usporiadateľ súťaže.

Doprava :

Každý DHZ alebo ZŠ si zabezpečia dopravu súťažiacich kolektívov na vlastné náklady.

Výstroj :

Jednotné športové oblečenie zakrývajúce kolená a lakte, povinná športová obuv na prezutie v hale s palubovkou pre každého účastníka. Zákaz kopačiek, tretier, ťažkej obuvi a obuvi zanechávajúcej čierne stopy.

Protesty :

V zmysle pravidiel hry Plameň s pripojením finančného vkladu vo výške 10.- €

Prihlášky :

Účasť KMH záväzne prihlásiť usporiadateľovi telefonicky : 0905 298 172,

0918 973 084 alebo osobne na OV DPO, ul. SNP 16 – Sabinov – najneskôr do : 7. novembra 2011 / pondelok /.

Dôležité upozornenie :

V prípade nešportového správania alebo akéhokoľvek porušenia disciplíny vedúceho KMH a člena KMH bude celý kolektív vylúčený zo súťaže. Vedúci KMH zodpovedá za disciplínu a bezpečnosť členov KMH. Nedovolí členom vlastného KMH pohybovať sa po palubovke haly mimo plnenia súťažných disciplín a nástupu !!! Zakazuje sa behať a skákať po sedadlách v hľadisku. Po palubovke sa nepohybuje ani vedúci KMH prípadne iný funkcionár z DHZ alebo ZŠ.

 

Tešíme sa na účasť.

                                                                                                       

                                                                                     Sergej  L a b o r e c k ý

                                                                                      riaditeľ OV DPO Sabinov