Choď na obsah Choď na menu
 


Aktivita medzi DHZ a okrskami

Aktivita –vyhodnotenie súťaže medzi DHZ a okrskami za rok 2010

 

Pora-

die

Sídlo okrsku

Počet

DHZ

Priem. poč.

bodov

Najlepší DHZ v okrsku

Počet bodov

1.

Rožkovany

5

652,0

Červenica

1 320

2.

Brezovica

5

640,0

Brezovica

1 220

3.

L i p a n y

5

616,0

Lúčka

1 740

4.

Jarovnice

7

340,0

Ražňany

700

5.

Sabinov

8

325,0

Peč. N. Ves

1 100

6.

Šariš. Sokolovce

6

299,66

Hubošovce

620

7.

Torysa

7

194,28

Torysa

920

 

 

 

 

ZŤS Sabinov

200

 

Vyhodnotenie hasičských zborov v rámci celého okresu

Poradie

DHZ

Poč.bod.

Poradie

DHZ

Poč.bod.

1.

L ú č k a

1 740

23.

Čer. Voda

300

2.

Červenica

1 320

24– 25

Daletice

280

3.

Brezovica

1 220

24 – 25

Poloma

280

4.

Peč.  Nová Ves

1 100

26.

Dačov

260

5 - 6

Miľpoš

980

27.

Orkucany

220

5 - 6

Brezovička

980

28.

Oľšov

200

7.

Torysa

920

29 – 31

Š.Sokolovce

120

8.

Rožkovany

860

29 – 31

Uzovce

120

9.

Ražňany

700

29 – 31

Tichý Potok

120

10.

Šariš.Michaľany

680

32 – 34

Jakub. Voľa

100

11.

Hubošovce

620

32 – 34

Olejnikov

100

12.

Bodovce

600

32 – 34

Sabinov

100

13.

Kamenica

580

35.

Dubovica

80

14.

Nižný Slavkov

500

36 – 37

Drienica

60

15 – 16

Lipany

420

36 – 37

Krásna Lúka

60

15 – 16

Krivany

420

38.

Renčišov

40

17 – 18

Jarovnice

400

39.

Šar. Dravce

20

17 – 18

Jakubovany

400

 

Bajerovce

0

19 – 20

Vysoká

380

 

Hanigovce

0

19 – 20

Uz. Pekľany

380

 

Ratvaj

0

21 – 22

Jakovany

360

 

Uz. Šalgov

0

21 – 22

Ľutina

360